مجوزها ,

خوش آمدید به کافی نت پدر
خوش آمدید به کافی نت پدر
توضیحات بیشترلیست کل محصولات
بعدی
دوشنبه بیست و سوم آذر ۹۴
(9)
(3)
مجوزها
دیروز برای تجربه و امروز تدبیری برای فرداست گذشتگان راه بسیار پیموده اند و تجربه گذشتگان یادگار عظیم خدمات امروز ماست و امروز با لطف منان و به کار گیری توان و تجربه‌‌‌‌های افزون شده بر یادگار دیرینیان توانسته ایم بر کیفیت این حرفه بیفزاییم، پس در این راه مارا یاری دهید تا با شما هر روز پله‌‌‌‌های موفقیت را طی کنیم و آرزوی فردایی بهتر برای شماست .
از دیدگان مشتری، تجربه، بهره برداری از تکنولوژی ودقت در آرائه خدمات با کیفیت با پشتبانه لطف ایزدی و به کار گیری تلاشی بی وقفه مشتری مداری را سر لوحه راه مان ساخته ایم تا بتوانیم تا به امروز به پرتو‌‌‌‌های والای موفقیت نائل گردیم .
 پروانه فعالیت  دفتر خدمات اینترنت حضوری
مجوز جهت  انجام عملیات مالیانی از مرکز فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور